50% sannolikhet för respektive kattunge att de blir bicolor/colorpoint.

————————————

75% sannolikhet att hanarna blir BRUNA, 25% att de blir BLÅ.

75% sannolihet att honorna blir BRUNSKÖLDPADD, 25% att de blir BLÅSKÖLDPADD.